(ยาระบายลม)

ส่วนประกอบสำคัญ  เถาสะค้าน หัวดองดึง เปลือกสมุลแว้ง กระวาน เนื้อสมอไทย รากช้าพลู และตัวยาอื่นๆ
 
สรรพคุณ ใช้ถ่ายเส้น ถ่ายเลือด ถ่ายลม แก้โรคในกองกระษัยกร่อน ใช้ได้ทั้งท่านชายและท่านหญิงเป็นเพราะเสมหะแห้ง แน่นจุกเสียด   แก้เส้นตึง ชา ตะคริว ขัดยอกทั่วสรรพางค์กาย
แก้ลมขึ้นมีอาการปวดศีรษะ หนักศีรษะ หูอื้อตามัว เป็นยาระบายอ่อนๆ
 
วิธีรับประทาน : ครั้งละ 3-5 เม็ด ก่อนนอน
 
เลขทะเบียนยาที่ G572/51
 
อายุยา 2 ปีนับจากวันผลิต ควรเก็บรักษาในที่แห้ง อุณหภูมิห้อง และห่างจากแสงแดด
 
ราคา 70 บาท  

จำนวน