ส่วนประกอบสำคัญ ดอกบุนนาค ชะเอมเทศ กฤษณา ดอกกระดังงา และตัวยาอื่นๆ

 
สรรพคุณ แก้ลม มือเย็นเท้าเย็น คลื่นไส้ อาเจียน บำรุงหัวใจ เมารถเมาเรือ 
 
วิธีรับประทาน  ครั้งละ 3-5 เม็ด 3 เวลาก่อนอาหาร
 
เลขทะเบียนยาที่ G295/52
อายุยา 2 ปีนับจากวันผลิต ควรเก็บรักษาในที่แห้ง อุณหภูมิห้อง และห่างจากแสงแดด
 
ราคา 60 บาท  

จำนวน