ส่วนประกอบสำคัญ   เนื้อลูกจันทน์ เทียนขาว เนื้อฝักส้มป่อยและตัวยาอื่นๆ

 
สรรพคุณ รักษาริดสีดวงทวารหรือริดสีดวงภายใน
 
วิธีรับประทาน : ครั้งละ 3-5 เม็ด 3 เวลา ก่อนอาหาร 
อายุยา 2 ปีนับจากวันผลิต ควรเก็บรักษาในที่แห้ง อุณหภูมิห้อง และห่างจากแสงแดด
 
ราคา 80 บาท  

จำนวน