ส่วนประกอบสำคัญ  ฟ้าทะลายโจร

 
สรรพคุณ แก้ไข้ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ
 
วิธีรับประทาน : ครั้งละ 2-3 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน    
ข้อควรระวัง ไม่ควรรับประทานฟ้าทะลายโจรติดต่อกันเกิน 10 วัน 
 
เลขทะเบียนยาที่ G 274/52
 
อายุยา 2 ปีนับจากวันผลิต ควรเก็บรักษาในที่แห้ง อุณหภูมิห้อง และห่างจากแสงแดด
 
ราคา 150 บาท  
 

จำนวน