ส่วนประกอบสำคัญ ครั่ง สีเสียดไทย จันทน์เทศ ลูกเบญกานี และตัวยาอื่นๆ

 
สรรพคุณ ใช้เมื่อเด็กเกิดอาการท้องเสีย (ถ่ายเป็นน้ำ) โดยให้หยุดยาชุดเด็กอ่อนตัวอื่นก่อนชั่วคราว
 
ข้อแนะนำ
1.ปริมาณการให้นมที่เหมาะสมกับเด็กอ่อนคือ ทุกๆ 4 ชั่วโมงต่อครั้ง ระหว่างมื้อให้ดื่มน้ำแทน
2.ควรหัดให้น้องดื่มน้ำมากๆ เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อน น้ำจะช่วยลดและป้องกันอาการร้อนใน ท้องผูก ตลอดจนช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกติ
3.ควรบดยาให้ละเอียด ซึ่งอาจจะใช้น้ำผึ้งหรือน้ำหวานผสมกับน้ำสุกในการบดยาได้
4.หากใช้ยาแรกๆ แล้วเด็กมีอาเจียน (แม้ว่าบดยาละเอียดแล้ว และให้ยาก่อนนมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแล้ว) ไม่ต้องตกใจ เด็กอาจใช้เวลาปรับตัวให้เข้ากับยา หรือเด็กอาจมีเสมหะในคอซึ่งยาจะช่วยขับเสมหะออกมา ให้ดื่มน้ำสุก และไม่ต้องซ้ำยา
5.หากเด็กมีร่างกายที่แข็งแรงดี สามารถลดการให้ยาเหลือเป็นวันละ 1 ครั้งได้ เพื่อเป็นการบำรุงร่างกายได้ทุกวัน
วิธีรับประทาน : : ครั้งละ 1 เม็ด บดผสมกับน้ำสุก วันละ 1-3 ครั้ง จนเมื่อเด็กหายจากอาการท้องเสียแล้วจึงหยุดยานี้ได้ แล้วจึงให้ยาประจำวันต่อไป

ในระหว่างที่เด็กมีอาการท้องเสียควรหยุดผลไม้ชั่วคราว และควรให้ดื่มน้ำมากๆ
   
เลขทะเบียนยาที่ G452/50

อายุยา 2 ปีนับจากวันผลิต ควรเก็บรักษาในที่แห้ง อุณหภูมิห้อง และห่างจากแสงแดด

 

ราคา 80 บาท  

จำนวน