2448

ตำรับยา “วิริยมัยโอสถ” ก่อตั้งขึ้นในสมัยปลายรัชกาลที่5 โดยคุณหมอสมบุญ พีรวัฑฒึก แพทย์แผนโบราณผู้มีชื่อเสียงในการรักษาโรคด้วยสมุนไพร ท่านมีความชำนาญในด้านยาแผนโบราณมาก ชื่อเสียงโด่งดังจนได้รับเกียรติให้เข้าถวายการรักษาในวังบ่อยครั้ง

2450

คุณหมอสมบุญ พีรวัฑฒึก ได้เปิดร้านแรกของ “วิริยมัยโอสถ” ที่บริเวณเสาชิงช้า รับตรวจโรคและจำหน่ายยาสมุนไพรตามตำรับเฉพาะของ วิริยมัยโอสถ(Viriyamai signatures) ที่ คุณหมอสมบุญ พีรวัฑฒึก คิดค้นขึ้นเอง และบางตำรับก็ได้รับมอบมาทั้งจากในวังและท่านผู้มีเมตตาไม่ประสงค์ให้ตำรับยาไทยต้องสูญหายไปตามกาลเวลา

2480

เมื่อตึกที่ถนนตะนาวสร้างเสร็จแล้ว คุณหมอสมบุญ พีรวัฑฒึก ได้ย้ายร้านขายยาวิริยมัยโอสถมาเช่าที่ธรณีสงฆ์ของวัดบวรนิเวศวิหาร ตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบัน โดยร้านขายยาวิริยมัยโอสถเป็นร้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในสมัยนั้นในเรื่องของยาสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพดี รักษาโรคให้หายได้จริง

2530

คุณหมอสมบุญ พีรวัฑฒึก ได้มอบกิจการให้ธิดา คุณหมอผอบ สุคนธโอสถ รับช่วงกิจการร้านขายยาและคุณหมอผอบ สุคนธโอสถได้ทำการเปลี่ยนชื่อจากร้านขายยาวิริยมัยโอสถ เป็น ร้านขายยาหน้าวัว เพื่อระลึกถึงคุณหมอสมบุญเนื่องจากคุณหมอสมบุญ เกิดปีวัว

2549

หลังจากคุณผอบ สุคนธโอสถ ได้เสียชีวิตแล้ว คุณปิยารมย์ บุนนาค และครอบครัว ได้เข้ามาดำเนินกิจการ 
และได้จัดตั้ง บริษัท วิริยมัย (2448) จำกัด  และสร้างโรงงานการผลิตที่ได้มาตรฐาน สะอาดและปลอดภัย โดยตำรับยาของวิริยมัยโอสถ ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง และเพื่อปฏิบัติตามกฎของการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณของคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) วิริยมัยโอสถจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนชื่อยา เช่น
 

  • ยาหอมสุวรรณคีรี หรือยาเม็ดทอง เปลี่ยนเป็น ยาหอมเม็ดเล็กปิดทองตราหน้าวัว
  • ยาหอมสว่างโลกย์ เปลี่ยนเป็น ยาเม็ดใหญ่ปิดทองตราหน้าวัว
2551

บริษัท วิริยมัย (2448) จำกัด  ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา หรือ  GMP (Good Manufacturing Practice)  จากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธรณสุข

2554

ปัจจุบัน เราได้นำตราวิริยมัยโอสถ ต้นตำรับยายุครัชกาล ที่ 5 ซึ่งเป็นชื่อต้นตำรับอันทรงคุณค่ากลับมาใช้และได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการตกแต่งของร้านขายยาวิริยมัยโอสถ ให้เข้ากับยุคสมัยและผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน