แก้ไข้หวัด
แก้ไข้หวัด ไอ น้ำมูกไหล แพ้อากาศ ภูมิแพ้
ยาหอมเม็ดเล็กปิดทองตราหน้าวัว
ยาเม็ดตราหน้าวัวเบอร์ 2 (ยาดับพิษในลำไส้)
ยาจันทน์ลีลา
ยาแก้ไอตราหน้าวัว