คุณฟ้า พนักงานต้อนรับการบินไทยสาวสวย ใช้ยาวิริยมัยโอสถมาติดต่อกัน 2 ปีแล้ว โดยเพื่อนๆ แนะนำมา

ลูกค้าประจำของร้านขายยาวิริยมัยโอสถกว่า 40 ปีแล้ว ได้เขียนกลอนมาชมความมีคุณภาพของยาและการดูแลลูกค้าที่ดีของร้านขายยาวิริยมัยโอสถหลายฉบับ และยังขอบคุณบรรพบุรุษที่ได้คิดค้นยาดีมีคุณภาพ ตัวอย่างกลอน 1 ฉบับที่คุณยายเขียนให้

2 รายการ 1 หน้า