ตำรับยาสมุนไพร อันทรงคุณค่า

เรามุ่งมั่นอนุรักษ์และรักษาตำรับยาสมุนไพรอันทรงคุณค่าสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น แม้กาลเวลาจะเปลี่ยนไปวิริยมัยโอสถ ยังคงรักษาไว้ซึ่งตำรับยาอันทรงคุณค่า มานานกว่า100 ปี

คัดสรรวัตถุดิบ ที่ได้มาตรฐาน

ตำรับยาวิริยมัยโอสถ ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาอย่าง ถูกต้องและการผลิตได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา หรือ GMP

วิริยมัย ผลิตภัณฑ์